Informacje dodatkowe

W sprawozdaniu Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damiana Stachowskiego prowadzącego Kancelaria Komorniczą Nr III w Brodnicy z dnia 9.01.2020r. wynika, iż złożył on zawiadomienie w trybie art. art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ze zm.), że nastąpiły przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Brodnica dnia 28.01.2020r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych  (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25 ) informuję, że komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki prowadzący Kancelarię Komorniczą nr 1 w Brodnicy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela w II półroczu 2019 roku, a jedynie sprawy, do których jest właściwy zgodnie kodeksem postępowania cywilnego.

                    Prezes Sądu Rejonowego w Brodnicy

                    /SSR Jan Raszkowski/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych  (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25 ) informuję, że komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damian Stachowski prowadzący Kancelarię Komorniczą nr 2 w Brodnicy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela w II półroczu 2019 roku, a jedynie sprawy, do których jest właściwy zgodnie kodeksem postępowania cywilnego.

Prezes Sądu Rejonowego w Brodnicy

/SSR Jan Raszkowski/

 

 

 

Rejestr zmian dla: Informacje dodatkowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-30
Publikacja w dniu:
2020-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-30
Publikacja w dniu:
2020-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-30
Publikacja w dniu:
2020-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-30
Publikacja w dniu:
2020-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-30
Publikacja w dniu:
2020-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-13
Publikacja w dniu:
2019-11-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
b/d