III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Rejonowego

Marzena Sirokos

 

Kierownik Sekretariatu

Katarzyna Jastrzembska

 

Sekretariat Wydziału

ul. Sądowa 5

87-300 Brodnica

pok. 27, piętro I

tel. 056 / 49 41 722

fax 056 / 49 41 755

e-mail: rodzinny@brodnica.sr.gov.pl

 

Godziny pracy Wydziału

poniedziałek: 715 - 1800

wtorek - piątek: 715 - 1515

 

Właściwość miejscowa
 

  • Miasto Brodnica.
  • Miasto i Gmina: Górzno, Jabłonowo Pomorskie.
  • Gminy: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno.


Właściwość rzeczowa

W Wydziale Rodzinnym i Nieletnich rozpoznawane są sprawy w I instancji z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich dotyczące:

  • małżeństwa za wyjątkiem spraw o rozwód i separację zastrzeżonych dla Sądu Okręgowego,
  • pokrewieństwa wynikające ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz o przysposobienie,
  • opieki i kurateli zarówno osób dorosłych jak i małoletnich z wykluczeniem spraw o ubezwłasnowolnienie zastrzeżonych dla właściwości Sądu Okręgowego,
  • demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  • leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
  • należące do Sądu Opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw tj. między innymi sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. tj. umieszczanie w szpitalu psychiatrycznym i domu opieki społecznej bez zgody,
  • postępowania egzekucyjnego.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
b/d