II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Rejonowego

Marzanna Wiśniewska

 

Kierownik Sekretariatu

Joanna Sierzchuła

 

Sekretariat Wydziału

ul. Sądowa 5

87-300 Brodnica

pok. 14, parter

tel. 056 / 49 41 751

fax 056 / 49 41 723

e-mail: karny@brodnica.sr.gov.pl

 

Godziny pracy Wydziału

poniedziałek: 715 - 1800

wtorek - piątek: 715 - 1515

 

Właściwość miejscowa

  • Miasto Brodnica.
  • Miasto i Gmina: Górzno, Jabłonowo Pomorskie.
  • Gminy: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno.


Właściwość rzeczowa

II Wydział Karnym rozpoznaje w I instancji sprawy oskarżonych w trybie zwyczajnym za wyjątkiem spraw należących do wyłącznej właściwości Sądu Okręgowego tj. spraw:
 

  • o zbrodnie określone w kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
  • o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art.140-142, art.148 §4, art.149, art.150 § 1, art.151-154,art.156 § 3,art.158 § 3, art.163 § 3 i 4, art.165 §1,3 i 4 , art.166 §1, art.173 §3 i 4 , art.185 § 2,art.210 § 2, art.252, art.253 § 2, art.258§ 1-3, art.265 § 1 i 2 , art.269, art.278 § 1 i 2 w zw.z art.294, art.284 § 1 i 2 w zw.z art.294, art.286 § 1 w zw.z art.294, art.287 § 1 w zw.z art.294, art.296 §3 oraz art.299 Kodeksu Karnego.

W ramach czynności w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje ponadto:
 

  • zażalenia na zatrzymanie,
  • wnioski prokuratora o zastosowanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania,
  • zażalenia na postanowienia prokuratora wydane w postępowaniu przygotowawczym w sprawach należących rzeczowo i miejscowo do właściwości tutejszego Sądu,
  • wnioski prokuratora o umorzenie postępowania z jednoczesnym zastosowaniem środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym,
  • wykonuje inne czynności w postępowaniu przygotowawczym przewidziane w ustawie do wyłącznej kompetencji sądu, a ponadto wykonuje orzeczenia w sprawach karnych.

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
b/d